Specjalizacje filologii angielskiej

Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych kierunków filologicznych, dlatego kandydaci na studia mogą wręcz przebierać w ofertach specjalizacji przygotowywanych przez różne jednostki naukowe. Specjalizacje charakterystyczne dla każdej filologii tzn. językoznawcza, literaturoznawcza, kulturoznawcza zostają bowiem uzupełnione o szereg dodatkowych przedmiotów.

Specjalizacja tłumaczeniowa (translatoryka) pozwala poznać podstawy warsztatu tłumacza, a także tajniki ustnego tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Program nauczania jest zazwyczaj uzupełniony m.in. o zajęcia z zakresu stylistyki języka polskiego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu np. leksyki i leksykografii języka angielskiego. Uczelnie chętnie poszerzają zakres specjalizacji tłumaczeniowej o dodatkowy język np. arabski, chiński, hiszpański, niemiecki lub rosyjski.

Dużą popularnością cieszy się specjalizacja nauczycielska, obejmująca warsztaty z metodyki nauczania, zajęcia z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych. Przyszli nauczyciele również mogą poszerzyć swoje kompetencje podejmując się studiów łączących w obrębie specjalizacji nauczycielskiej języka angielskiego z informatyką, podstawami przedsiębiorczości, wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską, językiem niemieckim, rosyjskim itp.

Uczelnie i kolegia języków obcych prześcigają się także w ofercie nauki specjalistycznego języka biznesu. Zależnie od jednostki, na której ofertę się zdecydujemy, możemy podjąć studia na specjalizacji: anglistyczno-biznesowej, język angielski w biznesie, język w biznesie i turystyce, język angielski w biznesie i administracji, komunikacja w biznesie. Specjalizacje te pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, podstaw zarządzania, makro- i mikroekonomicznego otoczenia biznesu, prawnych warunków działania biznesu, marketingu i reklamy czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Bardzo często pojawiają się również oferty studiów na specjalizacjach łączonych. Pozwalają one na zdobycie wiedzy w dwóch obszarach, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na późniejsze perspektywy zawodowe absolwentów. Najczęściej uczelnie decydują się na łączenie filologii angielskiej z inną filologią, np. germańską, orientalną, polską, skandynawską, iberyjską, ale zdarza się również łączenie anglistyki ze stosunkami międzynarodowymi.

Studenci mogą również w ramach filologii angielskiej podjąć naukę bardziej unikatowych specjalizacjach decydując się np. na specjalistyczny język lotnictwa, czy też język angielski w technologiach informacyjnych. Dodatkowo poszczególne uczelnie w swojej ofercie posiadają specjalizacje: anglistyczno-europeistyczną, filologię angielską w komunikacji europejskiej, amerykanistykę, lingwistykę menedżerską.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *