Filologia germańska

Studia na filologii germańskiej przede wszystkim umożliwiają uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat krajów obszaru niemieckojęzycznego. Jak każde studia filologiczne nie powinny być one mylone z samą nauką języka.

Studenci poznają język, kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Germanistyka jest popularnym kierunkiem wśród kandydatów na studia, najprawdopodobniej ze względu na położenie geograficzne naszego kraju. Możliwość kształcenia w tej dziedzinie zapewnia szereg uczelni, na których każdy germanista będzie musiał zmierzyć się z takimi przedmiotami, jak praktyczna nauka języka, literatura, kultura i historia krajów niemieckiego obszaru językowego, logika, historia filozofii, łacina, język obcy nowożytny (inny niż język niemiecki).

Jak na każdej filologii, także na germanistyce trzeba czytać dużo. Ponadto zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim. Wszystko to oczywiście pozytywnie wpływa na przyswajanie wiedzy przez studentów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *