FILOLOGIE OBCE

Studia filologiczne od dawna są bardzo popularne wśród nowych żaków. Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników. Filologia angielska robi furorę ze względu na aktualny status języka angielskiego, jako języka międzynarodowego, a adepci germanistyki zapewne zwracają uwagę na sprzyjające dla Polski położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych. Ponadto na popularność kierunków filologicznych wpływają również realia rynku pracy. Coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na potrzebę biegłego posługiwania się językiem obcym. Absolwenci filologii „rzadkich”, języków mniej popularnych mają szansę na zatrudnienie w firmach, które nawiązują kontakty biznesowe z konkretnymi krajami.

Filolog, w przeciwieństwie do native speakera, nie jest osobą doskonale posługującą się danym językiem, ani też w przeciwieństwie do lingwisty, nie jest specjalistą od budowy, rozwoju i istoty języka. Okazuje się więc, że wbrew powszechnemu mniemaniu posiadanie tzw. zdolności językowych nie jest niezbędne, aby móc się sprawdzić w roli filologa. Oczywiście umiejętność szybkiego przyswajania języków obcych może okazać się przydatna i znacznie ułatwiać sprawę, ale nie jest ona obligatoryjna.

Warto również zwrócić uwagę, że wykształcenie filologiczne, które obejmuje przecież także znajomość historii i kultury danego kraju, stwarza absolwentowi szerokie możliwości rozwoju. Dyplom studiów filologicznych jest nie tylko przepustką do zawodu tłumacza, czy nauczyciela. Swoją wiedzę może bowiem wykorzystać na różnych polach, sprawdzić się w wielu profesjach, dla których znajomość konkretnego języka jest podstawą. Wszystko zależy od inwencji i kreatywności absolwenta.

PROGRAM STUDIÓW:

Filologie obce są nauką o danym języku (angielskim, niemieckim, hiszpańskim), literaturze tworzonej w tym języku oraz kulturze krajów danego obszaru językowego. Każda filologia jest to kierunek typowo humanistyczny.

Studia filologiczne obejmują przedmioty z zakresu literatury, językoznawstwa, historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Wszystkie zajęcia od początku prowadzone są w języku obcym.

Program studiów jest w głównej mierze uzależniony od wyboru określonej specjalizacji. Zależnie od konkretnej opcji językoznawczej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, translatoryki, programu nauczycielskiego itp., zakres nauczanych przedmiotów będzie się znacząco zmieniał.

Mimo to można wyróżnić grupę przedmiotów ogólnych z którymi będzie musiał zmierzyć się każdy student filologii obcej. Zdecydowanie największy nacisk kładzie się na praktyczną naukę języka. Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Ponadto przyszłego filologa czeka egzamin z gramatyki opisowej, gramatyki kontrastywnej, historii języka, literatury i historii określonych krajów. Obowiązkowo należy również zaliczyć wstępy do kulturoznawstwa i teorii literatury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *