PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci filologii obcej mają dosyć szerokie perspektywy zawodowe, znajdują zatrudnienie w różnorakich zawodach, mimo że program studiów rzadko przygotowuje w pełni do wykonywania konkretnego zawodu. Do wyjątków można zaliczyć specjalizację nauczycielską, która zapewnia odpowiednie przygotowanie pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli.

Studenci pozostałych specjalizacji znajdują zatrudnienie jako tłumacz, copywriter, redaktor, czy wydawca. Jednak w tych przypadkach dla przyszłych pracodawców bardzo ważne okazuje się doświadczenie zawodowe zdobywane już w trakcie studiów. Bardzo często należy również uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia istotne dla danego zawodu, których nie obejmuje program anglistyki.

Program studiów każdej filologii zapewnia natomiast wszechstronne wykształcenie humanistyczne, które połączone z wysokimi kompetencjami w zakresie posługiwania się językiem obcym przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w charakterze organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego. Może więc szukać zatrudnienia w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, mediach i agencjach public relations.

Niektórzy absolwenci decydują się na pracę naukową na uczelni. Ponadto bardzo popularne są ostatnio specjalistyczne studia podyplomowe. Pozwalają one na zdobycie uprawnień np. dla tłumaczy konferencyjnych, które pozwalają zdobyć wiedzę i odpowiednie przygotowanie do pracy przykładowo na stanowiskach tłumaczy w strukturach UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *