Filologia białoruska (białorutenistyka)

Absolwent uzyska wysoki poziom wykształcenia z zakresu języka, literatury, kultury i historii białoruskiego obszaru językowego, co umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz da podstawy do zdobywania umiejętności tłumacza, wydawcy, dziennikarza itp.