Filologia białoruska (białorutenistyka)

Absolwent uzyska wysoki poziom wykształcenia z zakresu języka, literatury, kultury i historii białoruskiego obszaru językowego, co umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela oraz da podstawy do zdobywania umiejętności tłumacza, wydawcy, dziennikarza itp.

 

Absolwent – filolog, humanista – będzie miał możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym kraju z ukierunkowaniem na kulturę białoruską.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na włączenie się w życie białoruskiej mniejszości narodowej, co z kolei ułatwi wcielenie się w rolę animatora, tj. twórcy życia kulturalnego oraz propagatora języka i kultury białoruskiej.

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku: Literaturoznawstwo, Językoznawstwo,  Specjalizacja zawodowej nauczycielskiej, Filologia białoruska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw), Filologia białoruska z językiem angielskim, Filologia białoruska z językiem angielskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka białoruskiego od podstaw).

Przykładowe obszary zatrudnienia: wszelkiego rodzaju placówki oświatowe, Placówki dyplomatyczne, Instytucje administracji publicznej, Służby mundurowe: Policja, Służby Celne, Straż Graniczna, Placówki kulturalne, Media, Turystyka i hotelarstwo, Przedsiębiorstwa komercyjne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *