Zjazd Polonistów

Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany

Już dziś w Katowicach rozpoczyna się trzydniowa konferencja poświęcona problemom polonistycznym. Zorganizowana została wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Komitet Nauk o Literaturze oraz Polską Akademię Nauk.