Slawistyka

Studia slawistyczne są propozycją skierowaną do osób, które lubią uczyć się języków obcych, fascynują się kulturą innych słowiańskich narodów i chcą pogłębiać swą wiedzę humanistyczną.

Otwarcie się Polski na Europę skutkuje coraz szerszymi kontaktami z partnerami zagranicznymi w coraz szerszych zakresach. W dobie współczesnej globalizacji do porozumienia między przedstawicielami różnych narodów często niezbędna jest pomoc tłumacza, dlatego absolwenci slawistyki nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Poniżej przedstawiamy działy slawistyki, które zależnie od programu poszczególnych uczelni mogą być dowolnie łączone w ramach specjalizacji:

  • bałkanistyka (macedonistyka, serbistyka, kroatystyka, bułgarystyka, albanistyka)

Dynamicznie rozwijająca się branża turystyczna na Bałkanach poszukuje osób ze znajomością języków serbskiego i chorwackiego. Dodatkowo osoby zainteresowane intrygującą kulturą bałkańską będą mogły zgłębić jej tajniki i dowiedzą się więcej o przyczynach konfliktów na Bałkanach.

  • białorutenistyka,

Białoruś to kraj ludzi rozśpiewanych i radosnych. Przyjezdnych ujmują swoją otwartością, życzliwością, szczerością i gościnnością. Bardziej od książek pasjonują się teatrem, który prezentuje tam sztukę z naprawdę najwyższego poziomu. Białoruś to kraj pełen kontrastów, dlatego studia na białorutenistyce to zajęcie niezwykle pasjonujące.

  • bohemistyka,

Rozwijająca się współpraca transgraniczna z Czechami wymaga osób z dobrą znajomością języka czeskiego, ponadto miłośnicy czeskiego filmu i literatury z pewnością docenią możliwość czytania i oglądania ulubionych utworów w oryginale.

  • kaszubistyka,

Ważnym ośrodkiem dla rozwoju kaszubistyki jest Uniwersytet Gdański, na którym prowadzona jest filologia polska ze specjalnością kaszubistyczną.

Mole książkowe, fanatycy języka polskiego i polskiej kultury będą się czuli jak ryby w wodzie na studiach polonistycznych. W trakcie edukacji na tym kierunku studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat naszego ojczystego języka i literatury. Zapoznają się nie tylko z zasadami języka, ale również z jego historią i kulturą, w której funkcjonuje i którą współtworzy.

Nieodłącznym elementem filologii rosyjskiej jest duża ilość ćwiczeń praktycznej znajomości języka rosyjskiego, które mają na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej umiejętności posługiwanie się językiem, lecz także kompetencji kulturowej. Są to zdolności szczególnie przydane ze względu na fakt, że język rosyjski jest jednym z pięciu oficjalnie obowiązujących w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  • słowacystyka,

Kde Słovák tam zpiev – Gdzie Słowak, tam śpiew. Rozśpiewana Słowacja jest krajem, który wykazuje bardzo bliskie związki kulturowe z polską góralszczyzną. Mieszkańcy północnego pogranicza to tzw. gorole, których gwara jest bardzo bliska polskiej gwarze góralskiej. Absolwenci filologii słowackiej z pewnością nie będą mieli problemu z zatrudnieniem. Ponieważ Polacy od lat chętnie spędzają urlopy w pięknych słowackich górach, nasze biura podróży są otwarte na współpracę z osobami biegle posługującymi się tym językiem.

  • słowenistyka,

Język słoweński, choć bardzo zbliżony do serbskiego i chorwackiego, jest odrębnym językiem pisanym w alfabecie łacińskim. Studiując filologię słoweńską z pewnością będziecie mieli okazję zapoznać się z twórczością France Prešerena, którego wiersze pomogły rozwijać się tożsamości narodowej Słoweńców. Podczas omawiania kultury z pewnością zainteresuje was muzyka ludowa Słowenii, która ma swoje korzenie w pieśniach śpiewanych podczas obrzędów i ceremonii pogańskich, a na skutek późniejszych wpływów, dziś można odnaleźć w niej również ślady celtyckie, włoskie, niemieckie, a nawet węgierskie. Ponadto w Słowenii do dziś tańczy się polki, czardasze i tradycyjne tańce w kole.

  • sorabistyka,

Zajmuje się badaniem języka, literatury, kultury i dziejów Serbów Łużyckich. Wykładana jest w Warszawie, Lwowie, Lipsku na starym uniwersytecie i na Uniwersytecie Karola w Pradze.

  • ukrainistyka,

Polskę i Ukrainę łączą nie tylko słowiańskie tradycje i dawna historia, ale równiez wspólne przedsięwzięcia współczesności, jak chociażby organizacja Euro 2012. Jest ona jednak dla nas równie bliska, co daleka, dlatego specjaliści ze znajomością języka ukraińskiego są wciąż poszukiwani.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *