Filologia polska

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska jest specjalizacją zawodową. Studia te, oprócz wiedzy z zakresu literatury, językoznawstwa i wiedzy o krajach danego kręgu językowego, zapewniają przygotowanie studentów do nauczania w publicznych i niepublicznych szkołach na wszystkich poziomach edukacji. Jej ukończenie oznacza także uzyskanie przez absolwenta uprawnień do pracy w innych placówkach edukacyjnych, opieki nad grupami w ramach różnych form …

Specjalizacja nauczycielska Read More »

Fiodor Dostojewski czytany i oglądany

Dlaczego Dostojewski jest stale aktualny? Co stanowi o takiej mnogości oraz różnorodności odczytań jego dzieł? Przed jakimi wyzwaniami stoją twórcy podejmujący się adaptacji powieści Fiodora Michajłowicza? – na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć artyści i naukowcy podczas trzydniowych spotkań z twórczością Fiodora Dostojewskiego.