Specjalizacja edytorska

edytorstwoGłównym celem specjalizacji edytorskiej jest zapoznanie studentów ze strukturą dokumentu tekstowego. Ponadto w toku studiów przedstawiane są etapy procesu wydawniczego oraz zasady funkcjonowania wydawnictw i firm im pokrewnych.

Absolwent specjalizacji wydawniczej powinien posiadać praktyczne umiejętności edytorskie obejmujące korektę zarówno merytoryczną, jak i stylistyczną i językową. Niezbędna w pracy redaktora jest również praktyczna umiejętność redagowania i adiustacji różnych typów tekstów.

Ponadto w programie z pewnością znajdą się przedmioty umożliwiające obsługę profesjonalnych programów do składu i łamania tekstu (QuarkExpress, PageMaker, InDesign) oraz programów do obróbki grafiki i zdjęć (Photoshop, Illustrator). Pożądaną umiejętnością przyszłego wydawcy jest również przygotowywanie techniczne publikacji do druku.

Dodatkowo absolwent filologii ze specjalizacją edytorską powinien posiadać wiedzę dotyczącą historii piśmiennictwa i książki, wiedzę związaną z podstawami prawnymi wydawania tekstów (prawa autorskie).

Absolwenci specjalizacji wydawniczej mogą starać się o pracę zarówno w wydawnictwach, redakcjach czasopism, firmach świadczących usługi redakcyjno-korektorskie, firmach reklamowych, instytucjach naukowych. Popularne jest również zakładanie przez nich własnych firm świadczących usługi redakcyjno-edytorskie, współpracujących z wydawnictwami lub będących samodzielnymi wydawnictwami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *