Filologia angielska

Studia na kierunku filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie. Zależnie od wybranej specjalizacji student zdobywa również wiedzę i praktyczne umiejętności w wybranym przez siebie zakresie.

Idealny kandydat na ten kierunek studiów musi mieć podstawowe wiadomości z zakresu historii, literatury i geografii krajów angielskojęzycznych. Od kandydata oczekuje się również zainteresowania wydarzeniami bieżącymi w Wielkiej Brytanii i USA. Ponadto dobrze jeżeli zna już język angielski, ponieważ ułatwi to systematyczne przyswajanie materiału.

Popularniejsze przedmioty wykładane na filologii angielskiej to: literatura brytyjska i amerykańska, historia języka, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna polsko-angielska, tłumaczenia, historia i kultura Wielkiej Brytanii i USA, metodyka nauczania języka angielskiego, a dodatkowo również wstęp do językoznawstwa, wstęp do teorii literatury i wstęp do kulturoznawstwa.

Absolwent filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe, choć sporo zależy od zdobytego podczas studiów doświadczenia. Zatrudnienie znajduje jako nauczyciel lub lektor języka angielskiego, tłumacz, copy writer, redaktor, wydawca, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, czy też jako specjaliści w dziedzinie języka biznesu. Niektórzy decydują się również na pracę naukową na uczelni.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *