Iberystyka

Język hiszpański należy do rodziny języków romańskich. Obecnie jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. Z tego właśnie powodu w Polsce rośnie zainteresowanie zarówno Hiszpanią i jej kulturą, jak i krajami Ameryki Łacińskiej. Coraz więcej studentów chętnie wyjeżdza na uczelnie hiszpańskie w ramach programu Erasmus.

Iberystyka jest działem nauki zajmującym się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Zasadniczo dzieli się zatem na dwie sekcje:

  • hispanistykę, która obejmuje naukę języka hiszpańskiego oraz wiedzę na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych;
  • portugalistykę, która zajmuje się nauką języka portugalskiego oraz szerzeniem wiedzy na temat kultury i historii Portugalii i krajów portugalskojęzycznych.

Aby otrzymać możliwość zgłębiania kultury, poznania meandrów języka i tradycji społeczeństwa hiszpańskiego, polscy studenci muszą się bardzo postarać. Filologia hiszpańska jest bowiem drugą pod względem ilości kandydatów na jedno miejsce filologią w Polsce.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *