Specjalizacja edytorska

Głównym celem specjalizacji edytorskiej jest zapoznanie studentów ze strukturą dokumentu tekstowego. Ponadto w toku studiów przedstawiane są etapy procesu wydawniczego oraz zasady funkcjonowania wydawnictw i firm im pokrewnych.