Mobile learning

Ciągły rozwój technologii w coraz bardziej zaskakujący sposób wpływa na unowocześniania metodyki nauczania. Współcześni uczniowie oczekują od nauczycieli posługiwania się nowymi bodźcami pobudzającymi ich ciekawość. Jako przykład można podać rozwój telefonii komórkowej, który przyczynił się do powstania nowego sposobu nauki – M-learningu.