polonistyka

Fiodor Dostojewski czytany i oglądany

Dlaczego Dostojewski jest stale aktualny? Co stanowi o takiej mnogości oraz różnorodności odczytań jego dzieł? Przed jakimi wyzwaniami stoją twórcy podejmujący się adaptacji powieści Fiodora Michajłowicza? – na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć artyści i naukowcy podczas trzydniowych spotkań z twórczością Fiodora Dostojewskiego.