specjalizacje

Specjalizacje filologii angielskiej

Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych kierunków filologicznych, dlatego kandydaci na studia mogą wręcz przebierać w ofertach specjalizacji przygotowywanych przez różne jednostki naukowe. Specjalizacje charakterystyczne dla każdej filologii tzn. językoznawcza, literaturoznawcza, kulturoznawcza zostają bowiem uzupełnione o szereg dodatkowych przedmiotów.